2051-1

דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים חד כנפית

כנף מפח מעובי 25 מ"מ, המשקוף מפח בעובי 3 מ"מ פלב"מ או מגלוון. מיוצר עפ"י דרישות פיקוד העורף ובאישורם.

2051-1
Close Window