2207-1

דלת אש מבוקרת, חד כנפית, נטולת שוליים (שטופ-קנט)

דלת 1 שעה (1, 1-1/4, ½) 50,000 מחזורי תפעול, ללא או כולל צוהרים. משקוף פח פלדה, או נירוסטה עובי דופן 2 מ“מ. מעטה כנף הדלת פח בעובי 1.5 מ“מ. פרזול: ציר פרפר, פלדה מגולוונת, או פלב"ם עובי דופן (4 מ"מ)“4 × “1/2 4 כוללים מיסבים. מנעול ABLOY 160 רגיל, ABLOY 560 מבוקר פתיחה, ABLOY 520 ממונע, מבוקר פתיחה אוטומטית, חיווי מידע. מחזיר שמן ABLOY מותאם לרוחב הכנף. חלל הדלת ממולא בצמר סלעים על פי דרישת התקן. ידיות וידיות בהלה לבחירה מתוך מבחר הפרזול ובכפוף למגבלות התקן

2207-1
Close Window