2212-2

דלת פלדה כפולת מוצא (שתי הכנפיים נפתחות בכיווני פתיחה מנוגדים), מובלטת שוליים (אובר-קנט)

משקוף פח פלדה, או נירוסטה עובי דופן 2 מ“מ. מעטה כנף הדלת פח בעובי 1.5 מ“מ. פרזול: צירי פרפר, פלדה מגולוונת, או פלב"ם עובי דופן (4 מ"מ)“4 × “1/2 4. מנעול: NEMEF. מחזיר שמן LD, YALE או ABLOY מותאם לרוחב כנף. ידיות וידיות בהלה לבחירה מתוך מבחר הפרזול ובכפוף למגבלות התקן. חלל הדלת ממולא בצמר סלעים על פי דרישת התקן

2212-2
Close Window