2290-1

דלת אש חד כנפית 90 דקות

פרזול: צירי ספר (פלדה מגלוונת או פלב"מ). מנעול ISEO (מבוקר או מכני). מחזיר שמן ECO או ABLOY. ידיות וידיות בהלה: ISEO (עם או ללא צוהר).

2290-1
Close Window