2700-1

דלת למרחב מוגן דירתי - קומתי דגם AR/03

דלת הדף למרחב מוגן דירתי או קומתי, צירי פייפ, מנגנון נעילת חירום להידוק הכנף למשקוף לצורך אטימה מוחלטת בפני חדירת גזים. כנף צבועה. דלת מיוצרת על פי מפרט פיקוד העורף ובפיקוח מכון התקנים

2700-1
Close Window