2710-1

דלת הדף רסיסים (דירתית)

מיועדת לפתחים דירתיים שאינם ממוקמים מול קיר מגן. מיוצרת עפ"י דרישות פיקוד העורף ואישורם.

2710-1
Close Window