3270-1

דלת בטחון פריצה קרה 5 דקות (מבוקרת)

משקוף ופח מעובים ומתאימים לדרישות הבטחון. הדלת נבדקה בניסוי פריצה ע"י הגורמים המוסמכים. מנעול מבוקר ABLOY 566. צירים ECO (תלת כיווניים).

3270-1
Close Window