3280-1

דלת בטחון פריצה קרה / אש 15 דקות

משקוף וכנף מעובים ומתאימים לדרישות הבטחון. הדלת נבדקה הן בבדיקת ניסוי פריצה והן בניסוי אש ע"י הגורמים המוסמכים.

3280-1
Close Window