3401-1

דלת תא אסירים

דלת מותאמת לדרישות התקן האמריקאי - ASTM לעמידות בפני נסיונות פריצה והימלטות. מנעול הדלת ומחזיר השמן מותקנים באופן סמוי ללא אפשרות גישה מתוך התא. אפשרות לחלון הצצה, סורג או אשנב אזיקה על פי דרישה. עמידות הדלת לעומסים נבדקה בבדיקות אנליזה ממוחשבת

3401-1
Close Window