3402-1

דלת תא אסירים נגררת חד כנפית

מותאמת לדרישות התקן האמריקאי - ASTM לעמידות בפני נסיונות פריצה והימלטות, אפשרות לחלון רשת, סורג, או אשנב אזיקה על פי דרישה. עמידות הדלת לעומסים נבדקה בבדיקות אנליזה ממוחשבת.

3402-1
Close Window